Åpningstider
Mandag-fredag: 07-15 og etter avtale
Lørdag: Etter avtale

Besøksadresse
Hervikneset 45, 5566 Hervik
Tlf: 52 77 47 90 (Mandag – Fredag 07.00 – 15.00)