Plastsveising

Polyetylen plast er et materiale som kan brukes til mange forskjellige formål. PE plast (Polyethylene) kan helsveises og man oppnår 100% sikkerhet med hensyn til tetthet. Materialet er miljøvennlig og det avgir ikke noen form for farlige avgasser, smak eller lukt og har meget stor resistens mot kjemikalier.

Vi bruker PE til å produsere rørledninger/gater til naturgass, minikraftanlegg, vann og avløpsledninger, trasèer til settefisk og smolt-anlegg. Vi bruker også PE på spesialprosjekter til prosessanlegg som f.eks syre/lut rørgater.

Utover det produserer vi en del etter skisser som samlestokker for avløp, narrerammer til oppdrettsnæringen, kar/kummer, dykkere til tankproduksjon og innstøpningsrør til betongindustrien med mer.

Vi benytter også PE til understell av vår flytebrygge, hervikbryggen.

  

Naturgass

Vår bedrift var den første i Norge som oppnådde sertifisering for kvalifisert legging og sveising av naturgassledning i plast. Dermed ble vi også en naturlig leverandør av dette moderne og faglig krevende ledningsnettet for Gasnor ASA på Haugalandet.

 

Vann og avløp

Hervik Rør AS gjør mye arbeid for både kommuner og private når det gjelder sveising og legging av vann- og avløpsledninger.

 

Ta kontakt med oss>>  for nærmere informasjon.